Välkommen

– Från idé till färdigt resultat!

Sedan starten 2005 har jag arbetat med en rad olika uppdrag åt både privatpersoner och företag i hela Storstockholm, även skärgården. Jag åtar mig gärna hela entreprenaden då jag samarbetar med andra duktiga företag.

Från idé till färdigt resultat

Jag tar hand om allt från skiss och planering till städning av platsen efter utfört uppdrag.

Vi tar hand om allt

Med hjälp av mina samarbetspartners kan jag även ta hand om tyngre uppdrag som grävning, sprängning, trädfällning mm. för att iordningställa platsen för fortsatt arbete.

Bortforsling av avfall

Efter utfört uppdrag forslar jag bort allt avfall och städar platsen.

”Fantastiskt fint samarbete och jag kan ringa när jag vill för att få råd om hur växterna ska skötas”
Eva Person