Tjänster

Textbox Section

• Planering
• Trädgårdsanläggning
• Plantering
• Utrullning av gräsmattor
• Stenläggning

• Murning
• Gräv- och schaktarbete
• Jord- och grustransporter
• Stubbfräsning
• Trädfällning

• Häckklipping
• Vår- och höststädning
• Bortforsling av trädgårdsavfall

Innan arbetet påbörjas

Ni kanske redan har bestämt er för hur ni vill ha er trädgård, men behöver hjälp med strukturen, att välja växter, sten och andra material. Eller ni kanske inte har en aning om hur ni vill ha det, utan behöver lite mer hjälp.


 
Trädgårdsdesign för små och stora trädgårdar

En bra trädgårdsplanering är vacker, funktionell och hållbar året runt. Att anlita en professionell trädgårdsarkitekt innan arbetet börjar kan hjälpa er att undvika kostsamma misstag.
Jag hjälper er med allt från den första skissen till den färdiga trädgården, med andra ord är jag med er hela vägen fram till er drömträdgård.


 
Formgivning

När jag skall formge en trädgård börjar jag med ett kundbesök för att komma fram till vad som önskas, jag mäter och tar bilder.
I en andra fas är det det tankemässiga arbetet som formuleras i en text. Det är i språket bilderna och trädgården skapas och en skiss eller ritning kommer i andra hand. Men en ritning eller skalenlig skiss är bra för att kunden skall få ett helhetsperspektiv och överblick. Ett bra komplement till växtkomposition är exempelbilder på perenner, buskar och träd.